Strona główna

yoga

Dotacje unijne są dla wielu firm niezaprzeczalnie wyjątkową szansą, by zakupić nowatorskie technologie i maszyny, a tym samym  zwiększyć udziały swojej firmy na rynku, oraz poprawić prężność działalności .

Właśnie dlatego nasza działalność skupiona jest na pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz doradztwie w zakresie realizacji oraz rozliczaniu projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Jednakże otrzymanie środków na realizację projektów firmy to nie wszystko, równie istotne jest aby były one prawidłowo prowadzone oraz rozliczone.

W naszej firmie zajmujemy się przede wszystkim:

–  tworzeniem wniosków o dofinansowania oraz biznesplanów,

–  opracowaniem wniosków aplikacyjnych wraz ze studium wykonalności,

– opracowaniem planów rozwoju eksportu oraz

– kompleksowym prowadzeniem projektów które już otrzymały dotacje ze środków unii europejskiej